Toni FrankolaToni Frankola (Hrvatska), SharePoint MVP, je svoju web IT avanturu počeo kasnih 90tih s običnim HTMLom, zatim ASPom a od 2005. sve to nadogradio SharePointom. Od tada se aktivno bavi projektima na Microsoft SharePoint platformi. Kroz niz zanimljivih SharePoint projekta prošao je sve što u SharePointu ima, a najviše uživa kad poslovni problem uspije riješiti sa već ugrađenim SharePoint fičurima. Poslijednjih godinu dana intezivno se bavi SharePoint Documentation Toolkit-om. U slobodno vrijeme, kojeg nema previše, piše blog te vodi SharePoint grupu u Zagrebu. Redoviti je predavač na Microsoft Windays konferencijama na temu SharePoint rješenja, te ne internacionalnim SharePoint konferencijama.